Used Oakley Model H5 Edge Sander

Stock #6297 - Sold (Cleaned and Checked)

 

6297b.jpg
6297b.jpg
6297.jpg
6297c.jpg
6297d.jpg
6297e.jpg
6297f.jpg
6297g.jpg
6297h.jpg
6297i.jpg
6297j.jpg

Additional Machine Information
- Oakley- Edge Sanders.pdf

You may also be interested in